Kontakt   


 prasa o nas  referencje
 odpylacze  dozowniki  rury, kanały, węże i osprzęt  wentylatory  transport pneumatyczny

Odpylacze
ODPYLACZE SERII ONP

Podciśnieniowe odpylacze pulsacyjne serii ONP przeznaczone są do odpylaniasuchych pyłów z powietrza i innych gazów. Można je stosować we wszystkich branżach i gałęziach przemysłu. W wykonaniach specjalnych można używać odpylaczy do odpylania pyłów tworzących z powietrzem i innymi gazami mieszaniny wybuchowe. Możliwe są wykonania wysokotemperaturowe do 250oC. Na zamówienie wykonuje się obudowy ciepłochronne odpylaczy w tym również z własnymi systemami grzewczymi.

Standardowo odpylacze wykonuje się z blachy stalowej czarnej, malowanej antykorozyjnie lub cynkowanej ogniowo. Odpylacze przeznaczone są zarówno do pracy wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń produkcyjnych. Każdy odpylacz wyposażony jest w system podestów, drabin, barier itp. związanych z miejscem zabudowy. Wlot i wylot z odpylacza może być indywidualnie dostosowywany do potrzeb. W odpylaczach serii ONP dzięki zastosowaniu nabojowych wkładów filtracyjnych uzyskano dużą powierzchnię materiału filtracyjnego w stosunku do małych gabarytów odpylaczy. Dzięki temu odpylacze tej serii można stosować wszędzie tam gdzie istnieją ograniczenia powierzchni przeznaczonej do zagospodarowania. Wewnątrz prostopadłościennej obudowy, wykonanej z blach, umieszczono część filtracyjną wyposażoną w nabojowe wkłady filtracyjne. Pod częścią filtracyjną usytuowano lej zsypowy (jeden lub więcej) umożliwiający opadanie odpadu i jego ewakuację poprzez dozownik celkowy. Dla konstrukcji zbliżonych w przekroju poprzecznym do kwadratu możliwe jest też zastosowanie płaskiego dna z obrotowym ramieniem wygarniającym ewakuującym odpad poprzez jeden lub więcej dozowników celkowych. Dla konstrukcji zbliżonych w przekroju do długiego prostokąta stosuje się wewnętrzne przenośniki np. ślimakowe (jeden lub kilka) lub zgrzebłowe łańcuchowe, które ewakuują odpad poprzez dozownik(i) celkowy(e).

Nad częścią filtracyjną usytuowano komorę "czystą" z wylotem oraz systemem regeneracji pulsacyjnej impulsami sprężonego powietrza. Współpracujące z odpylaczami wentylatory ciągu pracują po stronie czystego powietrza.

Wentylatory te wyposaża się w ramy antywibracyjne, kompensatory drgań na wlocie i ylocie, tłumiki kanałowe, obudowy dźwiękochłonne, aparaty kierownicze, wyrzutnie powietrza itp. Dla pyłów tworzących mieszaniny wybuchowe, odpylacze wyposaża się w stosowną ilość płytek bezpieczeństwa ograniczających skutki eksplozji wewnątrz odpylacza, poprzez kontrolowane wyprowadzenie powstałego nadciśnienia do atmosfery. Klapy zwrotne na wlotach do odpylaczy uniemożliwiają przeniesienie skutków eksplozji do sieci przewodów ssących. Wszystkie elementy konstrukcyjne odpylaczy są ekwipotencjalizowane w celu odprowadzenia ładunków elektryczności statycznej, ograniczając możliwość powstania niebezpiecznej porcji energii. W odpylaczach stosuje się przewodzący materiał nabojowych wkładów filtracyjnych.

Sprawne systemy ewakuacji odpadu poza odpylacz uniemożliwiają powstanie niebezpiecznej koncentracji pyłów. Odpylacze wyposaża się w suche instalacje gaśnicze wodne z odpowiednio dobranymi tryskaczami. Układ filtracji zapewnia wysoką skuteczność oczyszczania, umożliwiającą w większości przypadków recyrkulację powietrza do pomieszczeń produkcyjnych. Zastosowanie elektronicznego programowalnego sterownika pracy zaworów impulsowych umożliwia prowadzenie skutecznego procesu regeneracji nabojowych wkładów filtracyjnych bez przerw w pracy wentylatora ciągu (regeneracja "on-line"). Szereg innych dodatkowych opcji jak: możliwość ciągłego pomiaru oporu odpylacza, pomiar poziomu odpadu w leju zsypowym, kontrola i system gaszenia iskier w przewodach ssących przed odpylaczem, automatyka rozruchowa wentylatorów ciągu, programowane dobowo czasy pracy odpylacza, optymalizacja pobieranej mocy wentylatorów w zależności od potrzeb wynikających z procesów produkcyjnych, optymalizacja przepływów w sieci przewodów ssących itp. sprawiają, że praca odpylaczy serii ONP przebiega optymalnie i bez zakłóceń. Odpylacze serii ONP pozbawione konstrukcji wsporczej i leja zsypowego (płaskiego dna) nadają się do zabudowy na istniejących lub nowo projektowanych zbiornikach, silosach czy bunkrach.

ODPYLACZ SERII ONP

ODPYLACZE SERII ONP

TYP
ODPYLACZA

Ilość wkładów
nabojowych

Powierzchnia
filtracji (m2)

H1
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

TYP
ODPYLACZA

Ilość wkładów
nabojowych

Powierzchnia
filtracji (m2)

H1
(mm)

E
(mm)

F
(mm)


ONP-4A-24
ONP-6A-36
ONP-8A-48
ONP-9A-54
ONP-10A-60
ONP-12A-72
ONP-15A-90
ONP-16A-96
ONP-18A-108
ONP-20A-120
ONP-21A-126
ONP-24A-144
ONP-25A-150
ONP-28A-168
ONP-30A-180


4
6
8
9
10
12
15
16
18
20
21
24
25
28
30


24
36
48
54
60
72
90
96
108
120
126
144
150
168
180


1200
1200
1200
1200
1200
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1400
1400
1400
1400


1000
1500
2000
1500
2500
2000
2500
2000
3000
2500
3500
3000
2500
3500
3000


1000
1000
1000
1500
1000
1500
1500
2000
1500
2000
1500
2000
2500
2000
2500


ONP-4C-60
ONP-6C-90
ONP-8C-120
ONP-9C-135
ONP-10C-150
ONP-12C-180
ONP-15C-225
ONP-16C-240
ONP-18C-270
ONP-20C-300
ONP-21C-315
ONP-24C-360
ONP-25C-375
ONP-28C-420
ONP-30C-450


4
6
8
9
10
12
15
16
18
20
21
24
25
28
30


60
90
120
135
150
180
225
240
270
300
315
360
375
420
450


1900
1900
1900
1900
1900
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2100
2100
2100
2100


1000
1500
2000
1500
2500
2000
2500
2000
3000
2500
3500
3000
2500
3500
3000


1000
1000
1000
1500
1000
1500
1500
2000
1500
2000
1500
2000
2500
2000
2500

TYP
ODPYLACZA

Ilość wkładów
nabojowych

Powierzchnia
filtracji (m2)

H1
(mm)

E
(mm)

F
(mm)


ONP-4B-40
ONP-6B-60
ONP-8B-80
ONP-9B-90
ONP-10B-100
ONP-12B-120
ONP-15B-150
ONP-16B-160
ONP-18B-180
ONP-20B-200
ONP-21B-210
ONP-24B-240
ONP-25B-250
ONP-28B-280
ONP-30B-300


4
6
8
9
10
12
15
16
18
20
21
24
25
28
30


40
60
80
90
100
120
150
160
180
200
210
240
250
280
300


1600
1600
1600
1600
1600
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1800
1800
1800
1800


1000
1500
2000
1500
2500
2000
2500
2000
3000
2500
3500
3000
2500
3500
3000


1000
1000
1000
1500
1000
1500
1500
2000
1500
2000
1500
2000
2500
2000
2500© aerotech 2006 wszystkie prawa zastrzeżone