Kontakt   


 prasa o nas  referencje
 odpylacze  dozowniki  rury, kanały, węże i osprzęt  wentylatory  transport pneumatyczny

Odpylacze
ODPYLACZE SERII OWW

Nadciśnieniowe, workowe odpylacze serii OWW, służą do gromadzenia wiórów i pyłów powstających w trakcie obróbki technologicznej między innymi drewna, skóry, tkanin, tworzyw sztucznych, metali itp. materiałów dających pyły i wióry suche i niehigroskopijne. Wybrany model odpylacza może obsługiwać kilka ssaw jednego lub wielu urządzeń (obrabiarek), o ile wydajność odpylacza nie będzie mniejsza niż sumaryczne zapotrzebowanie powietrza obsługiwanych ssaw pracujących jednocześnie. Odpylacze serii OWW przeznaczone są do pracy wewnątrz pomieszczeń w zakresie występujących w nich temperatur i wilgotności. Modułowa konstrukcja odpylaczy tej serii umożliwia ich zestawianie odpowiednio w jednym (A), dwóch (B) lub trzech rzędach (C) po kilka modułów w rzędzie (maksymalnie do 6 modułów).

Odpylacze serii OWW wyposaża się w filtry o standardowych wysokościach 1500, 2000, 2500 i 3000 mm wykonane z włókniny poliestrowej igłowanej zwykłej lub antystatycznej, oraz z szeregu innych dostępnych materiałów filtracyjnych dostosowanych do rodzaju filtrowanego pyłu. Oprócz rodzaju materiału filtracyjnego do odpylaczy należy dobrać odpowiednią powierzchnię filtrów workowych kierując się rodzajem odpylanego materiału, jego strukturą ziarnową, ilością pyłu w odciąganym powietrzu etc.

Dla prawidłowej pracy odpylaczy należy zadbać o właściwą regenerację filtrów workowych. W zależności od intensywności obróbki, należy kilka lub kilkanaście razy na zmianę otrzepać filtry przy pomocy mechanicznego mechanizmu wstrząsowego, napędzanego silnikiem elektrycznym (lub zespołem takich wibratorów) - koniecznie przy wyłączonym wentylatorze ciągu. Okresowo, w zależności od stwierdzonych potrzeb, należy przedmuchać worki filtracyjne sprężonym powietrzem w kierunku odwrotnym do kierunku filtracji (czyli z zewnątrz do wewnątrz), bez zdejmowania filtrów z odpylacza, również przy wyłączonym wentylatorze ciągu.

Odpylacze serii OWW, jako urządzenia nadciśnieniowe, powinny współpracować z wentylatorami transportowymi. Przyłączenie wentylatorów do odpylaczy może nastąpić na różne sposoby : bezpośrednio z silnikiem skierowanym w dół lub do góry poprzez dyfuzory wlotowe zarówno okrągłe jak i prostokątne, dodatkowo poprzez kanałowe tłumiki hałasu, systemem rur i kształtek w przypadku umieszczenia wentylatora ciągu w innym pomieszczeniu niż odpylacz. W przypadku odpylaczy dwu- i trzyrzędowych należy zastosować doprowadzające kanały rozdzielcze, łączące zespół odpylacza z wentylatorem (wentylatorami). Zaleca się takie zainstalowanie wentylatora transportowego, aby jego hałas nie podnosił ogólnego poziomu głośności pomieszczenia produkcyjnego. Sam odpylacz zaleca się instalować bezpośrednio w pomieszczeniu produkcyjnym - ułatwi to jego obsługę (opróżnianie worków na odpady) - oraz umożliwi powrót ogrzanego powietrza do pomieszczenia, minimalizując tym samym straty ciepła. W przypadku recyrkulacji powietrza technologicznego, należy zwrócić uwagę na potrzebę posiadania i stosowania wentylacji ogólnej pomieszczenia zapewniającej dopływ powietrza świeżego.

Dla równomiernego napełniania worków na odpady, w obudowie odpylacza serii OWW znajdują się klapy regulacyjne - standardowo pojedyncze, na zamówienie podwójne. Ich prawidłowe ustawienie zależy od ilości i rodzaju odpadu i powinno być każdorazowo określone doświadczalnie. Moduły obudowy odpylaczy wykonane są z blachy stalowej czarnej, malowanej farbami proszkowymi. Pojedynczy moduł zawiera 9 szt. filtrów workowych o średnicy 220 mm, mocowanych do płyty sitowej przy pomocy pierścieni rozprężnych ("snapring"). Pojedyncze moduły obudowy są skręcane śrubami w całość. Do każdego zestawu dołączane są niezbędne podpory.

Na wyposażeniu każdego zestawu znajdują się stosowne ilości opasek mocujących worki na odpady oraz zestaw worków foliowych i brezentowych na odpad. Odpylacze wyposażone są w ramy wibracyjne, do których mocowane są dna worków filtracyjnych poprzez specjalną płytkę.

Ramę wibracyjną podczepia się za pomocą sprężyn naciągowych do konstrukcji odpylacza. Naciąg sprężyn jest regulowany, co umożliwia prawidłowe naprężenie worków filtracyjnych. Na każdej ramie wibracyjnej zabudowany jest elektrowibrator. Na zamówienie silniki elektrowibratorów mogą być w wykonaniu przeciwwybuchowym. Jako opcja, oferowane są również wibratory z napędem pneumatycznym.

Oprócz odpylaczy serii OWW ze standardowym systemem odbioru odpadu - do worków - wykonuje się wersje specjalne:

  • Wersja "P" - odbiór pneumatyczny. W tym rozwiązaniu odbiór pyłów i wiórów następuje dodatkowym wentylatorem transportowym, o wydajności około 20 % wentylatora głównego. Ciepłe powietrze po odpyleniu recyrkulowane jest do pomieszczenia produkcyjnego (w ilości około 80 %) a pozostałe powietrze użyte jest do transportu pneumatycznego odpadu do miejsca przeznaczenia. Odpylacz w tej wersji cechuje się płaskim dnem i specjalnie ukształtowanym konfuzorem wylotowym.
  • Wersja "MPŚ" - odbiór mechaniczny. W tej wersji odpylacze wyposażone są w wewnętrzny przenośnik ślimakowy (jeden lub więcej - w zależności od ilości rzędów) współpracujący z dozownikiem celkowym (dozownikami celkowymi). Odseparowane w odpylaczu odpady są przy pomocy tych urządzeń bezpyłowo ewakuowane na zewnątrz.
  • Wersja "MPZ" - odbiór mechaniczny. W tej wersji odpylacze wyposażone są w wewnętrzny przenośnik zgrzebłowy, łańcuchowy, współpracujący z dozownikiem celkowym. To rozwiązanie szczególnie nadaje się do odpylaczy dwu- i trzyrzędowych. Odseparowane w odpylaczu odpady są przy pomocy tych urządzeń bezpyłowo ewakuowane na zewnątrz.

Dla większych odpylaczy serii OWW przewiduje się możliwość pracy z wieloma wentylatorami ciągu podłączonymi do obudowy odpylacza poprzez klapy zwrotne. Ten sposób podłączenia jest szczególnie przydatny przy rozbudowie odpylacza mniejszego na większy. Odpylacze serii OWW obudowane obudową z blachy stalowej ocynkowanej, wyposażone w wewnętrzną, wodną, suchą instalację tryskaczową oraz zespół płytek bezpieczeństwa oznaczane są jako BOWW. Odpylacze serii OWW (BOWW) idealnie nadają się do zabudowy na stropach istniejących lub nowoprojektowanych silosów i zbiorników, stalowych lub betonowych. W tym przypadku ich konstrukcja jest zredukowana do części workowej i koniecznie obudowana (obudowę może również wykonać samodzielnie inwestor). Dla celów transportowych odpylacze są pakowane na palety.Zastosowanie odpylaczy serii OWW podnosi bezpieczeństwo i higienę pracy na stanowiskach produkcyjnych, zmniejsza zagrożenie pożarowe.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ W BRANŻY DRZEWNEJ: strugarki wielogłowicowe, piły panelowe i do pionowego rozkroju, szlifierki szerokotaśmowe, centra obróbcze CNC, i inne

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ W BRANŻY METALOWEJ: zespoły szlifierek taśmowych i polerek dla stali zwykłych i szlachetnych, mosiądzu, grupy przecinarek tarczowych, gniazda ostrzałek itp.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ W INNYCH BRANŻACH: odpylanie pakowaczek produktów spożywczych, chemicznych, środków ochrony roślin etc., odpylanie młynów różnych typów, przesypów, mieszalników, transportu pneumatycznego średnio i wysokoprężnego etc.

Pobierz dokumentację technicznę w pdf

ODPYLACZ SERII OWWODPYLACZ OWW-4A
kliknij aby przejść

ODPYLACZ OWW-3A
kliknij aby przejść

 

 

ODPYLACZ OWW BS -4A /2000/WPT-6
kliknij aby przejść

ODPYLACZ OWW S -4A /2000/WPT-6
kliknij aby przejść

 


ODPYLACZ OWWB - 4A /2000/WPT-6
kliknij aby przejść
© aerotech 2006 wszystkie prawa zastrzeżone