Kontakt   


 prasa o nas  referencje
 odpylacze  dozowniki  rury, kanały, węże i osprzęt  wentylatory  transport pneumatyczny

TransportSYSTEM PNEUMATYCZNEGO ODBIORU PYŁÓW I WIÓRÓW z zastosowaniem odpylaczy serii OW

System pneumatycznego odbioru pyłów i wiórów z zastosowaniem odpylaczy OW firmy „AEROTECH” umożliwia wykonanie instalacji odciągowej o bardzo dużych przepływach przy wykorzystaniu odpylaczy o małym jednostkowym przepływie. Usytuowanie odpylaczy bezpośrednio nad obrabiarkami z którymi współpracują jest korzystne, gdyż nie ogranicza powierzchni produkcyjnej; oczywiście jest możliwe inne usytuowanie odpylaczy (na własnych konstrukcjach wsporczych) w pobliżu obrabiarek i pneumatyczny odbiór odpadu.

 

Wentylator ciągu odpylacza jest podłączony do obrabiarek systemem rur stalowych lub przewodów elastycznych. Odciągany odpad, dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu dna odpylacza jest łatwo przesuwany do konfuzora wylotowego, skąd kolektorami transportowymi przy pomocy innego, dodatkowego wentylatora jest ewakuowany do oddalonych zbiorników lub odpylaczy zbiorczych.

Wewnątrz pomieszczenia pozostaje około 80% powietrza ( przefiltrowanego i ogrzanego ) odciąganego od obrabiarek. Odbiór odpadu odbywa się w sposób ciągły i nie wymaga ingerencji obsługi. 

Widok usytuowania odpylaczy nad obrabiarkami i sposób ich podłączenia do maszyn

 

 


© aerotech 2006 wszystkie prawa zastrzeżone